Odluka o posebnom programu kreditiranja u uvjetima pandemijske krize

Datum: 15.04.2020, Srijeda
NN br. 46/2020

      Odlukom se reguliraju uvjeti odobravanja, isplate i povrata kredita u sklopu posebnog programa kreditiranja u uvjetima pandemijske krize (u nastavku teksta: kredit).

      Hrvatska narodna banka (u nastavku teksta: HNB) može odobriti kredit sljedećim drugim ugovornim stranama:

a) kreditnim institucijama (bankama i štednim bankama) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od HNB-a

b) podružnicama kreditnih institucija iz druge države članice Europske unije za koje je njezino nadležno tijelo dostavilo obavijest HNB-u o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj

c) mirovinskim društvima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja su dobila odobrenje nadležnog tijela Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti upravljanja mirovinskim fondom

d) mirovinskim osiguravajućim društvima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja posluju na temelju odobrenja nadležnog tijela Republike Hrvatske

e) društvima za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (u nastavku teksta: UCITS fondovi) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja su dobila odobrenje nadležnog tijela Republike Hrvatske za upravljanje UCITS fondovima

f) društvima za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja su od nadležnog tijela dobila odobrenje za obavljanje poslova osiguranja i upisana su u sudski registar nadležnog suda i

g) stambenim štedionicama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od HNB-a dobile odobrenje za rad.

      Ova Odluka stupa na snagu 15. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise