Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

Datum: 18.05.2011, Srijeda
NN br. 55/2011

Ovom Odlukom propisuju se pravila rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (HSVP), i to:

1. sudionici u HSVP-u i uvjeti za sudjelovanje u HSVP-u
2. način namire platnih transakcija u HSVP-u
3. standardizirani postupci i pravila za obradu i namiru platnih transakcija u HSVP-u
4. osiguranje neprekidnog poslovanja HSVP-a
5. cjenik usluga HSVP-a i terminski plan HSVP-a.

Ova Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise