Odluka o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava

Datum: 18.05.2011, Srijeda
NN br. 55/2011

Ovom Odlukom propisuju se pravila rada Nacionalnoga klirinškog sustava (NKS), i to:

1. sudionici u NKS-u i uvjeti za sudjelovanje u NKS-u
2. način izvršenja obračuna platnih transakcija u NKS-u
3. standardizirani postupci i pravila za obradu i obračun platnih transakcija u NKS-u.

Ova Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise