Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Breznički Hum

Datum: 17.06.2011, Petak
NN br. 68/2011

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa, te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji je vlastiti izvor prohoda Proračuna Općine Breznički Hum.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 3%. Osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine Breznički Hum.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. srpnja 2011.

Povratak na nove propise