Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Čepin

Datum: 12.09.2012, Srijeda
NN br. 102/2012

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa, te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji su vlastiti izvori prihoda Proračuna Općine Čepin.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%, a obveznici prireza porezu na dohodak su fizičke osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području Općine Čepin, a obveznici su poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. listopada 2012.

Povratak na nove propise