Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Vuka

Datum: 18.01.2012, Srijeda
NN br. 8/2012

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa, te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji je vlastiti izvor prihoda Općine Vuka.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %, a snovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupna svota obračunatog poreza na dohodak. Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine Vuka.

Ova Odluka stupa na snagu 26. siječnja 2012, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012.

Povratak na nove propise