Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Knina

Datum: 20.01.2012, Petak
NN br. 9/2012

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji su vlastiti izvori prihoda Proračuna Grada Knina. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Obveznici prireza porezu na dohodak su fizičke osobe koje imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Knina, a obveznici su poreza na dohodak prema Zakonom o porezu na dohodak.

Osnovica prireza porezu na dohodak je utvrđen porez na dohodak.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. veljače 2012.

Povratak na nove propise