Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine

Datum: 20.01.2021, Srijeda
NN br. 5/2021

Odlukom se, uslijed Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o izmjeni Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja od 8. siječnja 2021. godine (Nar. nov., br. 2/21.) kojom se mjere nastavljaju primjenjivati do 31. siječnja 2021. godine, privremeno ukida obveza plaćanja članarine za članice Hrvatske gospodarske komore koje obavljaju djelatnosti iz Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/07.), utvrđene Prilogom I., koji čini sastavni dio ove Odluke.

Odlukom se privremeno do roka njezinoga važenja stavljaju izvan snage odredbe Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore, kojima se propisuje obveza, visina i način plaćanja članarine za članice Hrvatske gospodarske komore iz članka 1. ove Odluke.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2021. do 31. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise