Odluka o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Datum: 12.05.2023, Petak
NN br. 51/2023

Odlukom se proglašava prestanak epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske.

Ova Odluka stupa na snagu 13. svibnja 2023. godine.

Povratak na nove propise