Odluka o usvajanju Izmjena i dopune Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj

Datum: 03.04.2020, Petak
NN br. 41/2020

      Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj» (Nar. nov., br. 57/18.).

      Ova Odluka stupa na snagu 3. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise