Odluka o usvajanju Izmjena Programa »ESIF mikro i mali zajmovi« i »ESIF jamstva« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Datum: 20.03.2020, Petak
NN br. 33/2020

       Usvajaju se Izmjene programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i to:

1. Izmjena Programa »ESIF mikro i mali zajmovi« (Nar. nov., br. 62/16.) i

2. Izmjena Programa »ESIF jamstva« (Nar. nov., br. 62/16.).

     Ovaj Zakon stupa na snagu 20. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise