Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020.

Datum: 22.11.2019, Petak
NN br. 113/2019

     Godišnja kvota dozvola za 2020. godinu za novo zapošljavanje stranaca, sezonski rad, premještaj osoba unutar društva te provedbu strateških investicijskih projekata iznosi 78.470 dozvola.

     Ova Odluka stupa na snagu 30. studenoga 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise