Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu odobravanja službenih putovanja

Datum: 12.01.2012, Četvrtak
NN br. 5/2012

Ovom se Odlukom određuju državni dužnosnici i državni službenici koji imaju pravo na korištenje službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije na teret sredstava državnoga proračuna RH, te se utvrđuje način odobravanja službenih putovanja.

Ova Odluka stupa na snagu 12. siječnja 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise