Odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak u Općini Lekenik

Datum: 29.12.2022, Četvrtak
NN br. 155/2022

Odlukom se propisuje stopa prireza porezu na dohodak u Općini Lekenik u visini od 10 %.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Povratak na nove propise