Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknade za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima

Datum: 24.10.2012, Srijeda
NN br. 117/2012

Proračunskim korisnicima i izvanproračunskim fondovima iz čl. 2., st. 2. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 87/08.) koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove, određuje se visina dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visina naknada koje se prema propisima mogu isplaćivati državnim dužnosnicima, sucima i drugim pravosudnim dužnosnicima, te ostalim zaposlenima koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima u svoti 150,00 kuna. Troškovi noćenja, prema priloženom računu, priznaju se u punoj svoti.

Naknada troškova za uporabu privatnog automobila u službene svrhe iznosi 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Terenski dodatak, isključuje pravo na dnevnicu i naknadu za odvojeni život od obitelji, a dnevno iznosi 150,00 kuna.

Naknada za odvojeni život od obitelji, koja isključuje pravo na dnevnicu za obavljanje službenih poslova u mjestu prebivališta obitelji, mjesečno iznosi 1.000,00 kn. Iznimno, naknada za odvojeni život od obitelji iznosi 50% određene visine naknade kad je korisniku naknade, po odobrenju nadležnog tijela, osiguran smještaj (u hotelu ili drugdje) na teret državnog proračuna.

Ova Odluka stupa na snagu 24. listopada 2012.

Povratak na nove propise