Odluka o visini komorskog doprinosa

Datum: 17.12.2010, Petak
NN br. 142/2010

Ovom Odlukom utvrđuje se visina komorskog doprinosa za članove Hrvatske poljoprivredne komore koji ostvaruju pravo na izravna plaćanja u poljoprivredi u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Visina komorskog doprinosa za 2011. iznosi 0,5% od izravnih plaćanja u poljoprivredi za svakog člana.

Ova Odluka stupa na snagu 10. prosinca 2010., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise