Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2011. godinu

Datum: 15.02.2012, Srijeda
NN br. 18/2012

Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova za 2011. utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih obveznih mirovinskih fondova za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 5,8498%.

Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova za 2011. utvrđen u visini referentnog prinosa umanjenog za šest postotnih bodova iznosi -0,1502%.

Kako su ostvarene stope godišnjih prinosa svih obveznih mirovinskih fondova kroz razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznad visine stope zajamčenog prinosa, niti jedno obvezno mirovinsko društvo nema obvezu uplate razlike do zajamčenog prinosa na osobne račune članova obveznog mirovinskog fonda kojim upravlja.

Ova Odluka stupa na snagu 15. veljače 2012.

Povratak na nove propise