Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2019. godinu

Datum: 24.01.2020, Petak
NN br. 10/2020

      Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije A za 2019. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije A za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 6,104 %.    Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije A za 2019. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije A umanjenog za dvanaest postotnih bodova iznosi -5,896 %.

      Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B za 2019. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije B za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 4,317 %.

      Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B za 2019. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije B umanjenog za šest postotnih bodova iznosi -1,683 %

      Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije C za 2019. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije C za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 4,827 %.

      Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije C za 2019. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije C umanjenog za tri postotna boda iznosi 1,827 %.

      Ova Odluka stupa na snagu 25. siječnja 2020. godine.

Povratak na nove propise