Odluku o usvajanju dopuna programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva« i »ESIF jamstva« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Datum: 19.06.2020, Petak
NN br. 70/2020

Usvajaju se dopune programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, i to:

1. Dopuna Programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva« (Nar. nov., br. 41/20.) i

2. Dopuna Programa »ESIF jamstva« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Nar. nov., br. 62/16. i 33/20.).

Ova Odluka stupa na snagu 19. lipnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise