Određivanje poreznog statusa proizvoda Aloe Berry – dodatak prehrani

Datum: 20.09.2010, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/10-06/02
Davatelj: Carinska uprava

Vezano na vaš upit o određivanju poreznog statusa proizvoda Aloe Berry Nectar Forever Freedom Forever Pomesteen Power i Forever Aloe Bits 39 n Peaches i njihovom razvrstavanju u važeću Carinsku tarifu a za koje ste u privitku dostavili preslike Rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi UP I 541 02 08 01 235 od 24 06 2008 UP I 541 02 08 01 234 od 24 06 2008 UP I 541 02 06 01 116 od 06 11 2006 ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja