Održavanje sajma jakih alkoholnih pića

Datum: 25.02.2015, Srijeda
Klasa: 410-19/15-05/3883
Davatelj: Carinska uprava

Navodite da namjeravate tijekom mjeseca ožujka u Zagrebu organizirati Whisky sajam sa isključivom namjerom promocije i degustacije izloženih proizvoda U nastavku dajemo pojašnjenja vezana uz zadovoljavanje trošarinskih zakonskih uvjeta za organizaciju navedenog sajma a posebice sa naglaskom na kretanje trošarinskih proizvoda koje bi izlagači izložili na sajmu Zakonom o trošarinom Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 uređuje se između ostalog i trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića u Republici Hrvatskoj Provedbene odredbe koje uređuju postupanje u primjeni Zakona o trošarinama sadržane su u Pravilniku o trošarinama Nar nov br 64 13 129 13 11 14 70 14 157 14 i 8 15 Svaka pravna ili fizička osoba koja želi poslovati sa trošarinskim proizvodima u Republici Hrvatskoj mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu Zakona o trošarinama Prijava djelatnosti i registracija trošarinskog obveznika propisana je u glavi XII Zakona o trošarinama a detaljnije u glavi IX Pravilnika o trošarinama Nadalje prema odredbama Zakona o trošarinama koji je u potpunosti usklađen s odredbama europskog trošarinskog zakonodavstva kretanje trošarinskih proizvoda unutar Europske unije odnosno između država članica može se odvijati na dva načina 1 u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda EMCS sustavu pri tome uključujući i kretanje preko trećih država ili trećih teritorija čl 9 i 10 čl 11 st 1 čl 13 do 17 te čl 18 st 2 Zakona o trošarinama pri čemu je temeljni dokument pri kretanju elektronički trošarinski dokument u daljnjem tekstu e TD te 2 izvan sustava odgode plaćanja trošarine kretanje s plaćenom trošarinom kada se trošarinski proizvodi koji su već pušteni u potrošnju u jednoj državi članici otpremaju u komercijalne svrhe u drugu državu članicu čl 19 Zakona o trošarinama pri čemu je temeljni dokument pri kretanju pojednostavnjeni papirnati prateći trošarinski dokument u daljnjem tekstu PPTD ili ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja