Odustajanje od oporezivanja prema naplaćenim naknadama

Datum: 26.02.2016, Petak
Klasa: 410-19/16-01/34
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se zamolbom u vezi odustajanja od oporezivanja prema naplaćenim naknadama. U zamolbi se navodi da je poreznom obvezniku u 2016. odobreno oporezivanje prema naplaćenim naknadama, međutim da je stjecanjem poslovnih okolnosti u periodu od podnošenja zahtjeva obveznik sklopio poslovne ugovore o tisku ambalaže za firme koje izvoze iz Hrvatske te da bi njegov promet u 2016. značajno trebao prijeći zakonski propisan limit (3.000.000,00 kn). Obzirom na navedeno, porezni obveznik je zatražio da, neovisno o dobivenom odobrenju Porezne uprave, u 2016. obračunava PDV prema obavljenim isporukama. 
Napominjemo da se u vezi odustajanja od izjave o izboru oporezivanju prema naplaćenim naknadama Središnji ured Porezne uprave očitovao odgovorom KLASA: 410-01/15-01/258, URBROJ: 513-07-21-01/15-2 od 20. veljače 2015. prema kojem će Porezna uprava smatrati da porezni obveznici koji su do 20. siječnja 2015. dostavili pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave da žele primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama te su nakon toga povukli izjavu, najkasnije do 20. veljače 2015., dakle do dana podnošenja prijave PDV-a za prvo razdoblje oporezivanja u 2015., postupaju na isti način kao što su postupali u 2014. (smatrat će se kao da nisu niti podnosili izjavu). Navedeni rok odnosi se i na porezne obveznike koji prijave PDV-a podnose za tromjesečna razdoblja oporezivanja. 
Uzimajući u obzir navedeno smatramo da se poreznim obveznicima (neovisno o tome podnose li prijave PDV-a mjesečno ili tromjesečno) koji su sukladno odredbi čl. 125.k Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14. i 130/15.) najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine (u ovom slučaju 2015. godine) dostavili pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave da žele primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama te su nakon toga povukli izjavu, najkasnije do 20. veljače 2016., dakle do dana podnošenja prijave PDV-a za prvo razdoblje oporezivanja u 2016. treba omogućiti da postupaju na isti način kao što su postupali u 2015. (smatrat će se kao da nisu niti podnosili izjavu). 
Odustajanje nakon 20. veljače 2016. neće se prihvaćati kako bi se računi mogli pravilno ispostavljati. U vezi navedenog nadležna ispostava Porezne uprave ne donosi rješenje.
Porezni obveznici koji su izdali račune u siječnju 2016. prema načinu propisanom za oporezivanje prema naplaćenim naknadama, a do 20. veljače 2016. su povukli izjavu o poslovanju prema naplaćenim naknadama, obvezni su ispraviti račune u skladu s odredbama čl. 33. st. 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.) i nakon toga izdati račune u skladu s postupkom oporezivanja prema obavljenim isporukama.
Napominjemo da se gore navedeno primjenjuje i za sve iduće godine u slučaju kada porezni obveznici do kraja tekuće kalendarske godine dostave pisanu izjavu da žele primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama te nakon toga povuku izjavu. Krajnji rok za povlačenje takve izjave je 20. veljače sljedeće godine.
Povezana mišljenja: Klasa: 410-01/15-01/258

Povratak na mišljenja