Općina Majur uvela je prirez

Datum: 19.04.2010, Ponedjeljak
Autor: Z.T.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 5%, a osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupna svota obračunanog poreza na dohodak. Odluka se primjenjuje za sve isplate dohotka od 1. travnja 2010.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine Majur.

Povratak na vijesti