Oporezivanje PDV-om kotizacija za odbojkaška natjecanja koje naplaćuje udruga odbojkaškim klubovima

Datum: 30.09.2015, Srijeda
Klasa: 410-19/14-01/679
Davatelj: Porezna uprava

      Udruga iz dostavnog popisa postavila je pitanje u vezi oporezivanja PDV-om kotizacija za odbojkaška natjecanja koje naplaćuje odbojkaškim klubovima na koje odgovaramo u nastavku.

      Odredbama čl. 39. st. 1. t. m) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., dalje u tekstu: Zakon) propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj što ih obavljaju neprofitne pravne osobe osobama koje se bave sportom ili sudjeluju u tjelesnom odgoju.
      Sukladno čl. 63.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 58/13., 160/13., 35/14. i 157/14.) primatelji usluga iz čl. 39. st. 1. t. m) Zakona su osobe koje se sportom ili tjelesnim odgojem bave profesionalno ili amaterski.
      Prema čl. 18. Zakona o sportu (Nar. nov., br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13. i 85/15.) sportska djelatnost obuhvaća sudjelovanje u sportskom natjecanju, sportska priprema, sportska rekreacija, sportska poduka, organiziranje i vođenje sportskog natjecanja te upravljanje i održavanje sportske građevine.
      Odredbama čl. 46. istoga Zakona propisano je, između ostalog, da sportski savez usklađuje aktivnosti svojih članica, organizira i provodi natjecanja, uređuje sustav natjecanja, pitanja koja se odnose na registraciju sportaša i njihov status te stegovnu odgovornost sportaša, promiče stručni rad u sportu te skrbi o kategoriziranim sportašima.
      Stoga, kotizacije za klubove koje sudjeluju na sportskim natjecanjima koje sportski savezi koji organiziraju i provode natjecanja, zaračunavaju sportskim klubovima prilikom nastupa na natjecanjima oslobođene su plaćanja PDV-a sukladno odredbama čl. 39. st. 1. t. m) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja