Oporezivanje plina u bocama za kućanstvo PDV-om po stopi 25%

Datum: 14.03.2023, Utorak
Klasa: 410-19/23-02/68
Davatelj: Porezna uprava

Elektroničkom poštom postavili ste pitanje zašto se plin u bocama za kućanstvo oporezuje PDV-om po stopi 25%, na koje odgovaramo u nastavku.

Sukladno odredbama članka 38. stavka 3. točke g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22 i 113/22; u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) PDV se obračunava i plaća po stopi od 13% na isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz te isporuke.

S tim u vezi, člankom 47. stavkom 2. točkom g) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 115/16, 1/17, 41/17, 128/17, 106/18, 1/19, 1/20, 138/20, 1/21, 73/21, 41/22 i 133/22) detaljnije je propisano da se PDV obračunava i plaća po stopi od 13% na isporuku prirodnog plina iz KN oznake 2711 11 00 i 2711 21 00 i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz te isporuke, neovisno o tome kome se isporuka obavlja.

Iznimno od navedenog, člankom 38. stavkom 4. Zakona o PDV-u propisano je da se na isporuke prirodnog plina uključujući naknade vezane uz tu isporuku, obavljene u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5%.

Slijedom navedenog, primjena snižene stope PDV-a propisana je za isporuku prirodnog plina iz KN oznake 2711 11 00 i 2711 21 00 uključujući naknade vezane uz tu isporuku koje zaračunava isporučitelj prirodnog plina.

Obzirom da se u bocama za kućanstvo nalazi ukapljeni naftni plin koji nije prirodni plin isti se oporezuje PDV-om po stopi od 25%.

Napominje se da u skladu s Dodatkom III. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, s kojom Zakon o PDV-u mora biti usklađen, države članice mogu, među ostalim, primjenjivati sniženu stopu na isporuku prirodnog plina i to do 1. siječnja 2030. Obzirom da prirodni plin i ukapljeni naftni plin nisu identični plinovi, te da ukapljeni naftni plin nije naveden u Dodatku III. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, Zakonom o PDV-u koji je usklađen s navedenom Direktivom nije moguće propisivati odredbe koje bi bile suprotne pravnoj stečevini Europske unije.

Povratak na mišljenja