Oslobođenje od plaćanja PDV-a

Datum: 02.02.2017, Četvrtak
Klasa: 410-19/16-02/186
Davatelj: Porezna uprava

       Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni oslobođenja od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon) na usluge medicine rada. U upitu se navodi da porezni obveznik planira uspostaviti poslovnu suradnju s nekoliko izabranih medicina rada u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti za plovidbu njihovih pomoraca prema utvrđenim i dogovorenim standardima pregleda.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
      Odredbama članka 39. stavka 1. točke b) Zakona propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za bolničku i medicinsku njegu i s time usko povezane djelatnosti koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima, obavljaju bolnice, centri za liječenje ili medicinsku dijagnostiku i druge priznate ustanove slične prirode.
     Smatra se da su zdravstvene usluge u vezi sa specifičnom zdravstvenom zaštitom radnika koje pružaju ugovorni subjekti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, primjerice liječnički pregledi i dijagnostički postupci radi utvrđivanja radne sposobnosti, ocjena zdravstvenog stanja radnika u odnosu na zahtjeve radnog mjesta, preventivni pregledi radnika prema obvezama poslodavaca proisteklih iz posebnih propisa ili kolektivnih ugovora, u izravnoj vezi s liječenjem i zdravstvenom zaštitom te su stoga oslobođene plaćanja PDV-a temeljem članka 39. stavka 1. točke b) Zakona.
      Napominjemo da se prema odredbama članka 50. stavka 3. točke 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 1/17) usluge koje se ne obavljaju u svrhu zdravstvene zaštite kao što su zdravstveni pregledi u vezi s utvrđivanjem sposobnosti za držanje i nošenje oružja, zdravstveni pregledi o sposobnosti za upravljanje motornim vozilima, ne smatraju uslugama oslobođenim plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke b) Zakona te su stoga oporezive PDV-om.

Povratak na mišljenja