Oslobođenje od plaćanja trošarine na alkohol i alkoholna pića za etilni alkohol koji se koristi u proizvodnji sredstava za čišćenje i dezinfekciju

Datum: 03.02.2012, Petak
Klasa: 410-19/12-05/14
Davatelj: Porezna uprava

Povodom vašeg dopisa od 24. siječnja 2012. godine kojim tražite odgovor u vezi mogućnosti nabave etilnog alkohola bez plaćanja trošarine na alkohol, koji se koristi u proizvodnji sredstava za čišćenje i dezinfekciju, dajemo odgovor kako slijedi.

Člankom 47. stavak 1. točka 3. Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 83/09.) propisano je da se trošarina na alkohol i alkoholna pića ne plaća kada se koristi u proizvodnji i preradi neprehrambenih proizvoda.

Stavkom 2. istoga članka Zakona propisano je da se etilni alkohol može otpremiti oslobođenom korisniku iz trošarinskog skladišta te uvesti u Republiku Hrvatsku bez plaćanja trošarine za korištenje u proizvodnji neprehrambenih proizvoda samo ako je denaturiran.

Obzirom da navodite da etilni alkohol namjeravate koristiti u proizvodnji sredstava za čišćenje i dezinfekciju što jesu neprehrambeni proizvodi kod kojih je alkohol sastavni dio gotovog proizvoda, prema odredbama članka 47. stavak 2. Zakona o trošarinama alkohol koji se koristi u navedene svrhe može biti oslobođen od plaćanja trošarine samo ako je denaturiran propisanim sredstvima za denaturiranje. Sredstva za denaturiranje alkohola koji se uvozi ili se proizvodi u Republici Hrvatskoj propisana su člankom 39. stavak 1. Pravilnika o trošarinama (Nar. nov., br. 1/10.).

Institut oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda definiran je odredbom članka 5. točka 5. Zakona o trošarinama, koja propisuje da je to pravna ili fizička osoba koja je dobila odobrenje nadležne carinarnice da može u okviru svoje registrirane djelatnosti za namjene iz članka 47. stavak 1. točke 3. do 11. nabavljati trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine. nadalje, Zakon o trošarinama u članku 26. stavak 1. propisuje da oslobođeni korisnik može nabavljati trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine temeljem odobrenja carinarnice nadležne prema sjedištu odnosno prebivalištu.

Odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda carinarnica izdaje na temelju zahtjeva koji se podnosi u pisanom obliku, u dva primjerka, te mora sadržavati podatke propisane člankom 26. stavak 2. Pravilnika o trošarinama odnosno uz isti moraju biti priloženi sukladno stavku 3. istoga članka Pravilnika.

Slijedom navedenog, oslobođenje od plaćanja trošarine na etilni alkohol koji koriste u proizvodnji i preradi neprehrambenih proizvoda možete ostvariti samo ukoliko ste ishodili odobrenje za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda te pod uvjetom da su količine denaturiranog alkohola, odobrene u odobrenju za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, korištene u pogonu oslobođenog korisnika i to isključivo za namjene iz članka 47. stavak 1. točke 3. Zakona o trošarinama odnosno za proizvodnju i preradu neprehrambenih proizvoda.

U suprotnom, ostaje vam mogućnost nabave nedenaturiranog etilnog alkohola sa obračunanom trošarinom na alkohol.

Povratak na mišljenja