Osnivanje i obveze turističke agencije

Datum: 26.05.2021, Srijeda
Autor: LJ.M.

Uz registraciju trgovačkog društva ili osnivanja obrta, za turističku agenciju je potrebno osigurati prostor koji može biti poslovne namjene ili poslovnica ili prostor stambene namjene, te uvjerenje o položenom stručnom ispitu za voditelja poslova. Početak pružanja usluga se prijavljuje Ministarstvu turizma i sporta, a inspekcijski nadzor nad turističkim agencijama provode nadležni turistički inspektori Državnog inspektorata.

Kako možete osnovati turističku agenciju i koje obveze ima turistička agencija možete pročitati detaljnije u časopisu RRiF br. 10/20., str. 157.

Povratak na vijesti