Osnovica za izračun plaća

Datum: 02.01.2008, Srijeda
Autor: N.D.

Iako se za prva tri mjeseca 2008. primjenjuje privremeno
financiranje, osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna je
promijenjena u odnosu na osnovicu koja se primjenjivala u 2007. Nova
osnovica iznaosi 5.108,84 kn bruto. Ona se primjenjuje već i za isplate
plaća u siječnju 2008. Dakle i pri obračunu plaće za prosinac 2007.
uporabit će se osnovica od 5.108,84 kn bruto.

O ostalim motrištima ove promjene osnovice, piše u časopisu RRiF, br.
1/08.

Povratak na vijesti