Osobni odbitak studenta koji se zapošljava

Datum: 27.05.2021, Četvrtak
Autor: A.B.

Primitci studenata za rad preko studentskih udruga ne oporezuju se do svote od 63.000,00 kn (15.000,00 kn + 48.000,00 kn → godišnja svota osobnog odbitka 4.000,00 kn x 12).

Kada se student zaposli i stupi u redovan radni odnos na temelju ugovora o radu ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada. Pri obračunu dohotka od nesamostalnog rada (plaće) poslodavac obračunava sva javna davanja i na temelju podataka iz PK kartice poreznog obveznika koristi osobni odbitak.

Ako je riječ o studentu koji je tijekom kalendarske godine prethodno ostvarivao naknadu putem studentske udruge te ostvario primitke više od 63.000,00 kn(možebitno i manje), u tom razdoblju je iskoristio i svoj osobni odbitak.

Imajući u vidu navedeno, pri isplati primitaka putem posrednika i pri isplati dohotka od nesamostalnog rada moguća je situacija da je za tog konkretnog poreznog obveznika iskorišteno više od 12 osobnih odbitaka u poreznom razdoblju – kalendarskoj godini.

U tom slučaju će Porezna uprava na kraju poreznog razdoblja obaviti poseban postupak prema kojem će navedeni porezni obveznik morati podmiriti razliku manje obračunanog poreza na dohodak.

Moguće rješenje jest da ovaj porezni obveznik (bivši student) u slučaju zapošljavanja pri obračunu poreza na dohodak od nesamostalnog rada u dogovoru sa poslodavcem ne koristi osobni odbitak (ili koristi samo djelomično ako je ostvario primitke manje od 63.000,00 kn) kako bi izbjegao obvezu uplate razlike poreza na dohodak i prireza.

Povratak na vijesti