Ostvarivanje prava povrata plaćene trošarine za dodatno odobrenu povećanu kvotu potrošnje u plovidbi

Datum: 29.12.2015, Utorak
Klasa: 410-19/15-03/667
Davatelj: Carinska uprava

Navodite da ste dana 16 12 2015 dobili rješenje o odobrenim dodatnim kvotama bezolovnog motornog benzina za brodicu registarske oznake 903 ST od ministarstva nadležnog za plovidbu te pitate kako ostvariti povrat plaćene trošarine na dodatnu kvotu za bezolovni motorni benzin za razdoblje od 01 05 31 08 2015 Pravilnikom o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu Nar nov br 58 13 72 13 69 14 i 157 14 uređuju se uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu sukladno čl 101 st 1 t 2 Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 81 13 100 15 i 120 15 Glavom IV Pravilnika propisuje se način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi za pogon odgovarajućih plovnih objekata i plovila za plovidbu iz čl 101 st 1 t 2 Zakona Člankom 16 st 1 Pravilnika propisano je da korisnici prava ostvaruju pravo na povrat plaćene trošarine temeljem zahtjeva koji se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu a st 2 istog članka propisano je da to pravo imaju isključivo korisnici prava koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine i to za razdoblje počevši od dana upisa u registar korisnika povrata Člankom 17 Pravilnika propisano je da se zahtjev za povrat ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja