Otprema sitno rezanog duhana iz trošarinskog skladišta Tvornice duhana U. u proizvodni pogon tvrtke K. radi testiranja proizvodne linije za pakiranje duhana u vrećice

Datum: 29.01.2014, Srijeda
Klasa: 410-19/14-04/32
Davatelj: Carinska uprava

Tražite odobrenje za otpremu duhanskih prerađevina 100 kg sitno rezanog duhana iz trošarinskog skladišta u proizvodni pogon tvrtke K d o o Zagreb koja je proizvođač stroja za pakiranje duhana u vrećice a kako bi navedena tvrtka provela testiranje proizvodne linije u svojim prostorima prije isporuke i instalacije iste u proizvodnom pogonu Tvornice duhana U d o o U podnesku nadalje navodite da ćete testiranje završiti u roku od 30 dana od dana otpreme iz trošarinskog skladišta te po obavljenom testiranju duhanske prerađevine ponovno vratiti u trošarinsko skladište U konkretnom slučaju a obzirom da poslujete u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta te duhanske prerađevine ne namjeravate pustiti u potrošnju u smislu Zakona o trošarinama Nar nov br ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja