PDV na novine i časopise 10% od 1. kolovoza 2007.

Datum: 26.07.2007, Četvrtak
Autor: Š.G.

U Nar. nov. br. 76. od 23. srpnja objavljen je Zakon o
izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji se mijenja čl. 10a.
dosadašnjeg teksta Zakona tako da se porez na dodanu vrijednost po stopi
od 10% plaća i na

novine i časopise koji izlaze dnevno i periodično (to ne vrijedi
za tiskovine koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase ili služe
oglašavanju.)

Podsjećamo na odredbu čl. 33a. Zakona prema kojoj porezni obveznici trebaju popisati zalihe dobara za koja se mijenja porezna stopa. Slična odredba postoji i u čl. 55. st. 13. Općeg poreznog zakona.

Povratak na vijesti