PDV na uslugu grobnog mjesta kad to zaračunava komunalno društvo

Datum: 24.03.2011, Četvrtak
Klasa: 410-01/10-01/2489
Davatelj: Porezna uprava

Sukladno članku 2. st. 1. točka 1a) Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09.), porez se plaća na isporuke svih vrsta dobara (proizvodi, roba i novosagrađene građevine, oprema i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu što ih obavi poduzetnik u gospodarskoj ili drugoj djelatnosti.

Prema čIanku 8. st. 1. Zakona i članku 54. st. 1. Pravilnika o PDV-u (Nar. nov., br.149/09.), osnovica je poreza naknada za ispo¬ručena dobra ili obavljene usluge, a naknadom se smatra sve što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim PDV-a.

Prema članku 13. st. 3. Zakona o grobljima (Nar. nov., br. 19/98.), za grobno mjesto korisnik plaća godišnju grobnu naknadu, iz čega proizlazi kako je, prema tome Zakonu, propisana naknada za grobno mjesto kakvu plaća korisnik, i da je to osnovica poreza, pa komunalno trgovačko društvo mora ispostaviti račun za uslugu davanja grobnog mjesta na uporabu s obračunatim PDV-om.

Povratak na mišljenja