RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Statusne promjene dioničkih društava - pripajanje i spajanje

pip - 9.2004, str. 3

Prikaz najvažnijih odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

pip - 9.2004, str. 14

Rimska konvencija o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze iz 1980. i njezina predstojeća transformacija

pip - 9.2004, str. 24

Izvanredni pravni lijekovi - revizija prema zakonskim novelama

pip - 9.2004, str. 30

Zakon o gradnji - prikaz novosti

pip - 9.2004, str. 41

Ciljevi oporezivanja

pip - 9.2004, str. 46

Dostava poreznog akta

pip - 9.2004, str. 51

Zaštita osobnih podataka u mirovinskom osiguranju

pip - 9.2004, str. 54

Obračun plaće kao ovršna isprava i prisilna naplata plaće

pip - 9.2004, str. 57

Obveznopravni odnos - promjene na strani dužnika

pip - 9.2004, str. 64

Usklađivanje hrvatskih propisa o carinskim oslobođenjima s propisima EZ

pip - 9.2004, str. 66

Harmonizacija propisa o carinskim mjerama radi zaštite žiga u RH s rješenjima europskog prava

pip - 9.2004, str. 71

Društveno poticana stanogradnja - osnivanje neprofitne pravne osobe

pip - 9.2004, str. 76

Zaštita potrošača u hrvatskom pravu - dobar ili loš primjer zakonodavstva

pip - 9.2004, str. 81

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 9.2004, str. 86

Ministarstvo pravosuđa

pip - 9.2004, str. 89

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

pip - 9.2004, str. 93

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

pip - 9.2004, str. 95

Stvarno pravo

pip - 9.2004, str. 96

Obvezno pravo

pip - 9.2004, str. 96

Pravo trgovačkih društava

pip - 9.2004, str. 98

Radno pravo

pip - 9.2004, str. 98

Porezno pravo

pip - 9.2004, str. 99

Autorsko pravo

pip - 9.2004, str. 101

Parnični postupak

pip - 9.2004, str. 101

Stečajno pravo

pip - 9.2004, str. 103

Sudski registar

pip - 9.2004, str. 103

Upravno pravo

pip - 9.2004, str. 104

Kazneno pravo

pip - 9.2004, str. 107

Porez na dohodak

pip - 9.2004, str. 109

PDV - Porez na promet

pip - 9.2004, str. 109

Pravo trgovačkih društava

pip - 9.2004, str. 111

Pravo dioničkih društava

pip - 9.2004, str. 112

Privredno pravo

pip - 9.2004, str. 112

Radno pravo

pip - 9.2004, str. 113

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 9.2004, str. 115

Odgovori na pitanja

pip - 9.2004, str. 123

Pregled novih propisa

pip - 9.2004, str. 130

Zakon o komunalnom gospodarstvu

pip - 9.2004, str. 1
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)