RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Kratki komentar FIDIC-ove „Crvene knjige"

pip - 3.2011, str. 3

Ugovor o uslugama prehrane i točenja pića

pip - 3.2011, str. 12

Prikaz Zakona o elektroničkom novcu

pip - 3.2011, str. 19

Uvjeti potrošačkog kreditiranja

pip - 3.2011, str. 23

Novosti u ovrsi na novčanim sredstvima

pip - 3.2011, str. 31

Polazni faktor i njegova primjena pri određivanju mirovine – nakon jedanaeste novele ZOMO-a

pip - 3.2011, str. 38

Preustroj upravnih tijela u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

pip - 3.2011, str. 42

Je li Zakon o športu u suglasnosti s Ustavom RH

pip - 3.2011, str. 49

Personalna subrogacija u teoriji i sudskoj praksi

pip - 3.2011, str. 54

Smjernica o osiguranju pravne zaštite i njezina implementacija u hrvatsko pravo

pip - 3.2011, str. 60

Smjernice za oporezivanje prometa usluga između EU i trećih zemalja

pip - 3.2011, str. 76

Domaća sudska praksa

pip - 3.2011, str. 103

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 3.2011, str. 112

Pitanja i odgovori

pip - 3.2011, str. 119

Pregled novih propisa

pip - 3.2011, str. 122
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)