RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi zakoni – svibanj 2019. godine

pip - 6.2019, str. 5

Posebni zastarni rokovi za naknadu štete

pip - 6.2019, str. 11

Posebne procedure u inspekcijskim postupcima u svjetlu Zakona o Državnom inspektoratu

pip - 6.2019, str. 14

Dodjela bespovratnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta u 2019. godini

pip - 6.2019, str. 19

Ustrojstvo zadruge (II. dio)

pip - 6.2019, str. 23

Jedinstvena pravila službeničkog sustava za državne i lokalne službenike (prijam, raspored, stavljanje na raspolaganje i prestanak)

pip - 6.2019, str. 29

Porezno motrište troškova rezerviranja

pip - 6.2019, str. 38

Prigovor na privremeno porezno rješenje doneseno u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak

pip - 6.2019, str. 45

Mjere osiguranja naplate u poreznom nadzoru

pip - 6.2019, str. 50

Potrošač – sloboda pružanja usluga – primjena prava EU-a – retroaktivnost

pip - 6.2019, str. 54

Novi Zakon o tržištu kapitala – nematerijalizirani vrijednosni papiri i središnji depozitorij

pip - 6.2019, str. 62

Učinci neusklađene sudske prakse na pravično suđenje

pip - 6.2019, str. 69

Izdvajanje iz sustava centralnoga grijanja putem zajedničke kotlovnice – različita sudska praksa

pip - 6.2019, str. 72

Oduzimanje nekretnine u privatnom vlasništvu radi izgradnje nerazvrstane ceste

pip - 6.2019, str. 82

Primjena mjerodavnog prava na ugovorne odnose i nadležnost sudova odnosno arbitraža

pip - 6.2019, str. 87

Državne potpore i prijava Europskoj uniji

pip - 6.2019, str. 93

Izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Republike Hrvatske

pip - 6.2019, str. 99

Jezik u pravu

pip - 6.2019, str. 103

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 6.2019, str. 104

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 6.2019, str. 112

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo poljoprivrede

pip - 6.2019, str. 118

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

pip - 6.2019, str. 118

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 6.2019, str. 120

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 6.2019, str. 139

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 6.2019, str. 146
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)