RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Uvodnik glavnog urednika

pip - 5.2020, str. 2

Novi zakoni – travanj 2020. godine

pip - 5.2020, str. 3

Zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

pip - 5.2020, str. 12

Zastoj (moratorij) ovrha na novčanoj tražbini po računu koje provodi FINA

pip - 5.2020, str. 14

Produljenje roka važenja dozvola boravka i potvrda o prijavi privremenog boravka izdanih stranim državljanima

pip - 5.2020, str. 17

Novosti u carinskim postupcima

pip - 5.2020, str. 20

Potpore za očuvanje radnih mjesta u sportu

pip - 5.2020, str. 24

Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a i iz trećih zemalja

pip - 5.2020, str. 26

Utjecaj koronavirusa na oporezivanje dohotka pomoraca u 2020. godini

pip - 5.2020, str. 37

Porezno motrište darova (donacija)

pip - 5.2020, str. 44

Trošarina na duhanske proizvode

pip - 5.2020, str. 49

Osiguranje od rizika potresa i od rizika prekida rada

pip - 5.2020, str. 60

Osvrt na odluku Vrhovnog suda o pitanju konverzije kredita u CHF

pip - 5.2020, str. 67

Viša sila / izvanredne okolnosti / slučaj / posebne okolnosti / katastrofa / prirodna nepogoda / izvanredno stanje

pip - 5.2020, str. 74

Obveznopravna odgovornost sudionika u gradnji

pip - 5.2020, str. 81

Elektronički potpis kao sredstvo digitalne transformacije u pravnom poslovanju

pip - 5.2020, str. 86

Rad od kuće u europskim pravnim okvirima

pip - 5.2020, str. 89

Ovlasti tijela državne uprave u postupku nadzora zakonitosti općih akata lokalnih predstavničkih tijela

pip - 5.2020, str. 95

Jezik u pravu

pip - 5.2020, str. 102

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 5.2020, str. 103

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 5.2020, str. 110

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma

pip - 5.2020, str. 111

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 5.2020, str. 115

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 5.2020, str. 126

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 5.2020, str. 133
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)