Plaćanje naknada za gospodarenje otpadom nakon 1. srpnja 2013.

Datum: 08.07.2013, Ponedjeljak
Autor: Š.G.

Stjecatelji dobara iz EU (naknade za ambalažu, baterije, automobile, ulje i sl.) uz prijavu PDV dostavljaju i podatke o tim dobrima na propisanim obrascima
Plaćanje naknada za gospodarenje otpadom plaćaju se na temelju tih izvješća.

Najnovijim izmjenama čl. 16. st. 6. Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Nar. nov. br. 133/06. do 86/13.) utvrđeno je da proizvođač baterija i akumulatora prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost Poreznoj upravi obvezno dostavlja podatke o vrsti i količini baterija i akumulatora na obrascu Prijava proizvođača baterija i akumulatora (PPBA) koji je sastavni dio navedenog Pravilnika.
Naknadu za gospodarenje obračunava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temelju podatka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD) i podataka iz navedenog obrasca kojeg proizvođači dostavljaju uz PDV obrazac.

Izmjenama  čl. 18. Pravilnika o gospodarenju električnim i elektroničkim uređajima i otpadom (Nar. nov. br. 74/07. do 86/13.) utvrđeno je da naknadu kod uvoza, unosa i proizvodnje EE opreme obračunava Fond na temelju podataka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD), podataka iz obrasca Prijava proizvođača EE opreme i uređaja (PPEEOU) kojeg proizvođač, uvoznik ili stjecatelj iz EU mora dostavljati u skladu s čl. 17. st. 5. navedenog Pravilnika istodobno s obrascem PDV.

Promjenama čl. 16. st. 10. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (Nar. nov. br. 97/05.,115. do 86/13.), utvrđena je obveza proizvođača (proizvođač, uvoznik i stjecatelj iz EU) da prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost dostaviti Poreznoj upravi dostavi podatke o vrsti i količini ambalaže na obrascu PPA koji čini sastavni dio navedenog Pravilnika, a plaćanja Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će se obaviti na temelju tih podataka kao i drugih evidencija koje vodi obveznik.

Dopunama čl. 24. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (Nar. nov. br. 124/06. do 86/13.),  utvrđeno je da je proizvođač (i uvoznik i stjecatelj) ulja obvezan prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost, dostaviti Poreznoj upravi podatke na obrascu Prijave proizvođača ulja (PPU) koji je sastavni dio navedenog Pravilnika.
Naknadu uvoza i/ili proizvodnje svježih mazivih ulja obračunava Fond na temelju podataka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD), podataka iz obrasca PPU.

Najnovijom promjenom čl. 23. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (Nar. nov. br. 136/06. do 86/13.) utvrđeno je da je proizvođač vozila (uvoznik i stjecatelj) prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost obvezan dostaviti Poreznoj upravi podatke na obrascu Prijava proizvođača vozila (PPV) koji je sastavni dio Pravilnika.
Naknada za rabljena vozila koja se unose u područje Republike Hrvatske iz država članica Europske unije plaća poduzetnik (stjecatelj, uvoznik) na temelju podataka iz PPV obrasca.

Izmjenama čl. 13. Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (Nar. nov. br. 40/06. do 86/13.) utvrđeno je da je proizvođač guma obvezan je prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost dostaviti Poreznoj upravi podatke na obrascu Prijava proizvođača guma (PPG) koji je sastavni dio navedenog Pravilnika.
Naknadu za gospodarenje otpadnim gumama obračunava Fond na temelju podataka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD), podataka iz obrasca Prijava proizvođača guma (PPG).

Više o tome u časopisu RRiF 8/13.

Povratak na vijesti