Plaćanje poreza na automate za zabavne igre – Udruga

Datum: 24.05.2012, Četvrtak
Klasa: 461-01/12-01/648
Davatelj: Porezna uprava

Dana 30. travnja 2012. zaprimili smo vaš dopis u kojem tražite odgovor na upit u vezi plaćanja poreza na automate za zabavne igre – pikada s obzirom da kao udruga imate u vlasništvu pikado aparat da okupljate svoje članove radi bavljenja pikado sportom te što je pikado priznat kao sport.

Odredbama članka 25. i 26. stavka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01. – ispravak: 150/02., 147/03., 132/06., 73/08., 25/12. i Odluka US RH Nar. nov., br. 26/07. – dalje: Zakon) propisano je da je obveznik poreza na automate za zabavne igre pravna ili fizička osoba koja automate za zabavne igre stavlja u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima, te da se porez na automate za zabavne igre plaća mjesečno po automatu u iznosu od 100,00 kuna.

Iz gore navedenog proizlazi da ste obvezni plaćati propisani iznos poreza na automate za zabavne igre tipa pikado mjesečno – po svakom automatu, koji se stavi u uporabu s obzirom da odredbama članka 26. Zakona nije propisano da su priređivači zabavnih igara na automatu tipa pikado izuzeti od plaćanja istog.

Uvjeti stavljanja automata za zabavne igre u uporabu, u zabavne klubove, ugostiteljske i javne objekte, te u druge javne prostore, propisani su odredbama članka 27. Zakona i podzakonskim propisima.

Napominjemo da udruge kao neprofitne pravne osobe, mogu radi prikupljanja sredstava za financiranje djelatnosti, sukladno odredbama članka 20., 21. i 22. Zakona o igrama na sreću (Nar. nov., br. 87/09.), prigodno jednokratno, jedanput godišnje prirediti tombolu, isključivo na temelju posebnog odobrenja Ministarstva financija, a priređivanje drugih igara na sreću u organizaciji udruge nije dozvoljeno.

Povratak na mišljenja