Plaćanje poreza na kuće za odmor

Datum: 06.10.2022, Četvrtak
Klasa: 410-15/22-01/13
Davatelj: Porezna uprava

Obratili ste nam se s upitom vezano za plaćanje poreza na kuće za odmor. Navodite da ste hrvatski državljanin s dvojnim državljanstvom te da je stan na koji Vam je utvrđen porez na kuće za odmor Vaše jedino boravište i prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ističete da ne stanujete stalno u predmetnom stanu, nego boravite u njemu većinom ljeti i za veće praznike, te tražite mišljenje je li odluka općine na području koje se stan nalazi, a prema kojoj ste obveznik plaćanja poreza na kuće za odmor, ispravna.

U nastavku dajemo mišljenje.

Odredbom članka 2. stavka 1. točke 12. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16., 101/17. i 114/22.) propisano je da je kuća za odmor svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Iznimka su gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor plaćaju vlasnici kuća za odmor, a kriterij za utvrđivanje statusa kuće za odmor je njeno korištenje povremeno ili sezonski. Nekretnina koja služi vlasniku za stalno stanovanje ne podliježe plaćanju poreza na kuće za odmor. Međutim, prijava prebivališta na adresi nekretnine, kao ni činjenica da se radi o jedinoj nekretnini u vlasništvu poreznog obveznika na području Republike Hrvatske, sama po sebi ne znači da se nekretnina koristi za stalno stanovanje, već je tu činjenicu potrebno dokazati i drugim odgovarajućim dokazima, sve u skladu s odredbom članka 88. stavka 1. točke 2. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 42/20. i 114/22.) kojom je propisano da u poreznom postupku teret dokaza za činjenice koje smanjuju ili ukidaju porez snosi porezni obveznik.

​Zaključno, ako je jedinica lokalne samouprave na području koje se nalazi kuća za odmor iskoristila svoje pravo iz Zakona o lokalnim porezima na uvođenje poreza na kuće za odmor, taj porez plaćaju vlasnici kuća za odmor (zgrade, dijela zgrade ili stana koji se koristi povremeno ili sezonski), u iznosu utvrđenom odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Povratak na mišljenja