Plaćanje poreza na promet nekretnina za nasljednike – krvne srodnike

Datum: 04.02.2016, Četvrtak
Klasa: 410-01/16-01/219
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog popisa o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina za nasljednike – krvne srodnike. Naime, podnositelj upita i njegove dvije sestre pozvani su na ostavinsku raspravu iza pokojnog bratića kao jedini živući krvni srodnici.
O dostavljenom upitu očitujemo se kako slijedi.
Člankom 13. točkom 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 69/97, 26/00, 153/02, 22/11 i 143/14) propisano je da porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade ne plaćaju bračni drug, potomci i preci te posvojenici i posvojitelji u odnosu na umrlog ili darovatelja.
Dakle, navedenim člankom taksativno su navedene osobe koje su oslobođene plaćanja poreza na promet nekretnina s osnova nasljeđivanja, i isto nije u vezi s redoslijedom nasljeđivanja temeljem Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine, br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13 i 33/15).
Nadalje, potomci i preci su osobe koje potječu jedna od druge i oni čine tzv. uspravnu liniju krvnih srodnika koji su oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina (pradjed – djed – otac – sin – unuk – praunuk). Osim uspravne linije postoji i pobočna linija krvnih srodnika koju čine srodnici koji potječu od zajedničkog pretka (braća, stric – nećak, bratić itd.) i koji nisu oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem nasljeđivanja.
Slijedom navedenog, podnositelj upita je u obvezi platiti porez na promet nekretnina na naslijeđene nekretnine iza pokojnog bratića.

Povratak na mišljenja