Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine

Datum: 04.10.2019, Petak
Autor: N.D.

      U Narodnim novinama br. 92/19. objavljen je Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Taj Dodatak II stupa na snagu i primjenjuje se od 1. rujna 2019. godine, osim članka 33. st. 1. toč. c) - i toč e) što se odnosi na trajanje godišnjeg odmora koji se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine.

      U nastavku se daje pregled promjena koje su usko povezane uz obračun plaće za rujan 2019. godine. Pregled sadrži stara i nova prava uz naznaku na koji se članak Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 29/18. do 92/19., dalje KU) to odnosi.

Naknada plaća za pripravnost (članak 52. KU)

 

Uvećanje plaće s osnova posebnih uvjeta rada (članak 55. KU)

      Osnovna plaća uvećat će se radnicima na sljedećim radnim mjestima i poslovima.

POPIS RADNIH MJESTA I POSLOVAZDRAVSTVENIH I NEZDRAVSTVENIH RADNIKA KOJI IMAJU PRAVO NA DODATAK

 

      Nezdravstveni radnici koji ne sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja, a koji rade na radnim mjestima i poslovima navedenim u Popisu radnih mjesta i poslova zdravstvenih i nezdravstvenih radnika koji imaju pravo na dodatak – radna mjesta I. vrste točka 1. podtočka 16. i točka 4. te radna mjesta I., II., III. i IV. vrste, točke 1., 5. i 8. ovoga članka, ostvaruju pravo na uvećanje dodatka s osnova posebnih uvjeta rada od 4% od osnovne plaće pod uvjetom da ne ostvaruju pravo na dodatak na plaću iz članka 58. ovoga Ugovora.

 

 

Položajni dodaci (članak 56. KU)

1)      Osnovna plaća uvećat će se radnicima po osnovi položajnog dodatka na sljedećim radnim mjestima i poslovima:

 

[1] Brisano je u Dodatku II i zamijenjeno novim nazivom.
[2] Brisano je u Dodatku II i zamijenjeno novim nazivom.

2)      Odgovornost za život i zdravlje ljudi (dodatak na plaću)

[3] U ovoj objavi prethodno je bilo navedeno 14% što je bilo pogrešno.

3)      Ravnatelj, zamjenik te pomoćnik ravnatelja zdravstvene ustanove (članak 58.a KU)

      Ravnatelju, zamjeniku te pomoćniku ravnatelja zdravstvene ustanove koji sukladno ugovoru o radu, osim poslova ravnatelja, zamjenika odnosno pomoćnika ravnatelja, u redovitom radnom vremenu, obavlja i poslove iz zdravstvene djelatnosti u toj zdravstvenoj ustanovi, pripada pravo na dodatak na posebne uvjete rada za efektivno odrađene sate na tim poslovima sukladno članku 55. ovoga Ugovora.

Povratak na vijesti