Početak primjene „novog“ Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Datum: 13.09.2021, Ponedjeljak
Autor: Đ.J.

Dana 1. 9. 2021. o.g. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praski u lancu opskrbe hranom (Nar. nov., br. 52/21., dalje: ZNTP). Dosadašnji obveznici primjene ZNTP-a obvezni su ugovore između kupaca i dobavljača sklopljene do 31. 8. 2021. uskladiti s odredbama „novog“ ZNTP-a do 1. 3. 2022. godine. Isto tako kupci na koje se do 30. 8. 2021. nije primjenjivao ZNTP ali su zbog novog propisanog kriterija od 1. 9. 2021. postali „kupci sa značajnom pregovaračkom snagom“ a time i obveznici primjene ZNTP-a, obvezni su do 1. 3. 2022. sa svojim dobavljačima sklopiti ugovore u skladu s odredbama „novog“ ZNTP-a.

NAJNOVIJE: Temeljem Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima (Nar. nov., br. 93/21., dalje: Pravilnik) koji je stupio na snagu 2. 9. 2021. odredbe ZNTP-a koje se odnose na poslovanje kupaca – trgovaca u maloprodaji prema krajnjim potrošačima početi će se primjenjivati tek od 1. 12. 2021. godine. Navedeno se odnosi definiranje krajnje prodajne cijene te na proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

Povratak na vijesti