Pojašnjenje poslovne i neposlovne uporabe električne energije

Datum: 13.12.2013, Petak
Klasa: 410-19/13-03/156
Davatelj: Carinska uprava

Tražite pojašnjenja različitih načina uporabe električne energije od strane različitih krajnjih korisnika a vezanih uz poslovnu i neposlovnu uporabu električne energije 1 U pogledu pitanja o načinu i kriteriju podjele mjesečne potrošnje isporučene električne energije u omjeru poslovna neposlovna uporaba ističemo da je u čl 92 st 6 Pravilnika o trošarinama Nar nov br 64 13 i 129 13 propisana obveza trošarinskog obveznika iz čl 94 st 1 Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 da krajnje kupce i krajnje korisnike odnosno vlastitu potrošnju i vlastitu konačnu potrošnju električne energije razvrstava prema kriteriju poslovne i neposlovne uporabe Pri tome ističemo da se postotak omjera potrošnje poslovne neposlovne uporabe treba utvrđivati u svakom konkretnom slučaju te napominjemo da se radi o materiji koja zahtjeva preciznu tehničku i porezno knjigovodstvenu raščlambu To znači da trošarinski obveznik iz čl 94 st 1 Zakona u svakom pojedinom slučaju u kojem postoje obje uporabe električne energije sam utvrđuje omjer poslovne neposlovne uporabe električne energije na osnovu podataka o uporabi npr tarifni model podatak o potrošnji za određenu namjenu konkretno izraženi normativi o potrošnji električne energije za pojedinu uporabu ili podaci o potrošnji za pojedinu djelatnost broj kvadrata korištenog prostora sklopljeni ugovor i drugo Pri tome svakako treba imati u vidu odredbu čl 92 st 5 Pravilnika koja definira beznačajnu poslovnu neposlovnu uporabu električne energije beznačajnom poslovnom odnosno neposlovnom uporabom smatra se uporaba koja iznosi do 10 obračunane uporabe i čl 92 st 7 Pravilnika kojim je trošarinskom obvezniku propisana mogućnost razvrstavanja krajnjih korisnika u neposlovnu uporabu ukoliko iste ne može utvrditi ispunjavanje uvjeta krajnjih korisnika za poslovnu uporabu U privitku Vašeg upita dostavili ste podatke o visini i vrsti prihoda Agronomskog fakultete Sveučilišta u Zagrebu i ustanove Zagreb film te tražite tumačenje propisa o trošarinama prilikom obračuna trošarine za obje institucije Navedene institucije uz osnovnu djelatnost za koju ostvaruju prihod iz proračuna obavljaju i ostale djelatnosti gospodarske aktivnosti radi stjecanja dobiti navedene u sudskom registru te imaju status poreznog obveznika PDV a Budući da se prema dostavljenim informacijama u oba slučaja pretpostavljeno radi o mješovitoj poslovnoj i neposlovnoj uporabi električne energije trošarinu je potrebno obračunati temeljem posebnim brojila ili ako ona ne postoje vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije odnosno knjigovodstvenih isprava i podataka od krajnjeg korisnika o količini potrošnje koja se odnosi na vrstu uporabe odnosno prema postotku potrošnje za ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja