Pokretanje carinsko-prekršajnog i carinskog-upravnog postupka u slučaju da provozni postupak nije pravilno završen i provjera alternativnih dokaza iz trećih zemalja

Datum: 10.11.2011, Četvrtak
Klasa: 413-01/11-01/407
Davatelj: Carinska uprava

Dana 07 studenoga 2011 u Carinskoj upravi Središnjem uredu zaprimljen je Vaš podnesak kojim tražite pojašnjenja vezana za pokretanje carinsko prekršajnih i carinsko upravnih postupaka od strane Centralnog odjela za postupke provoda kada se utvrdi da provozni postupak nije pravilno završen kao i provjere dostavljenih alternativnih dokaza iz trećih zemalja Vezano uz predmetni upit Carinska uprava Središnji ured nastavno se očituje kako slijedi U odnosu na dio Vašeg upita koji se odnosi na pitanje da li Centralni odjel za postupke provoza podnosi prijave o počinjenom prekršaju za cijelo carinsko područje Republike Hrvatske napominjemo da je Centralni odjel za postupke provoza nadležno tijelo otpreme osim u slučaju kada se radi o rezervnom postupku te je kao takvo odgovorno za pokretanje i praćenje postupaka potrage te zaključenje postupka provoza temeljem i nakon postupka potrage kao i pokretanje odgovarajućih postupaka Slijedom navedenog u slučaju da Centralni odjel za postupke provoza kao nadležno tijelo otpreme nije zaprimio dokaze pravilnog završetka postupka provoza bez odlaganja je dužan podnijeti prijavu o počinjenom prekršaja protiv počinitelja prekršaja Prijavu o počinjenom prekršaju Centralni odjel za provozne postupke podnosi odjelu nadležnom za provođenje prekršajnog postupka mjesto nadležne carinarnice čija je otpremna ispostava ustrojstveni dio Posebno napominjemo da je uz prijavu o počinjenom prekršaju potrebno obvezno priložiti sve prikupljene dokaze koji su korisni za daljnje vođenje prekršajnih postupaka te da se o činjenicama i okolnostima koje su utvrđene prilikom poduzimanja pojedinih radnji a od interesa su za prekršajni postupak sastavlja sukladno odredbi čl 158 st 4 Prekršajnog zakona Nar nov br 107 07 službena bilješka ako Prekršajnim zakonom ili posebnim propisom nije određeno da se sastavlja zapisnik U okolnostima kada ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja