Popunjavanje mjesečnog obračuna trošarine na prirodni plin, MI-PL obrasca

Datum: 30.08.2013, Petak
Klasa: 410-19/13-03/134
Davatelj: Carinska uprava

Vezano na Vaš upit u kojem nas molite da Vam pojasnimo način popunjavanja mjesečnog obračuna trošarine na prirodni plin MI PL obrasca dajemo odgovor Člankom 97 st 5 6 i 7 Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 propisano je da trošarinski obveznik za prirodni plin mora za obračunsko razdoblje sam utvrditi obvezu trošarine na prirodni plin sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine te su propisana obračunska razdoblja i obveza iskazivanja trošarine u mjesečnom izvješću na propisanom obrascu kao i rok za dostavu carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu i propisan je rok za plaćanje obračunane trošarine U čl 104 st 4 Pravilnika o trošarinama Nar nov br 64 13 određeno je da su trošarinski obveznici iz čl 96 Zakona obvezni dostaviti mjesečni obračun trošarine na prirodni plin na Obrascu MI PL Uputa za popunjavanje Obrasca MI PL prema redovima obrasca Red br 1 za pogon upisuju se količine u MWh prema KN oznakama na koje je obračunata trošarina za namjene pogona i upisuju se količine koje su isporučene uz oslobođenje za namjene pogona te se upisuje pripadajući iznos trošarine u kunama za količine koje su oslobođene za namjene pogona izračunava se trošarina prema visini za namjene pogona Red br 2 za grijanje poslovna uporaba upisuje se količine u MWh prema KN oznakama na koje je obračunata trošarina za grijanje za poslovnu uporabu i upisuju se količine koje su isporučene uz oslobođenje za namjene grijanja za ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja