Popunjavanje obrasca U-RA

Datum: 08.02.2019, Petak
Autor: I.P.

Ministarstvo financija - Porezna uprava na svojim je internetskim stranicama objavilo uputu za popunjavanje xml sheme obrasca U-RA.

Uputi se može pristupiti ovdje.

Povratak na vijesti