Popunjavanje polja 47 JCD-a (obračun davanja) pri uvozu plovila zajedno sa izvan-brodskim motorom

Datum: 27.08.2010, Petak
Klasa: 413-01/10-01/309
Davatelj: Carinska uprava

Sukladno odredbama Uredbe o Carinskoj tarifi i općim pravilima za primjenu nazivlja Carinske tarife prilikom uvoza plovila zajedno sa izvan brodskim motorom navedena roba se temeljem općeg pravila I razvrstava u dva tarifna broja 8903 za plovilo i 8407 8408 za izvan brodski motor te se sukladno odredbi članka 108 Uredbe za provedbu Carinskog zakona Nar nov br 161 03 76 09 podaci za svaku pojedinu tarifnu oznaku razvrstavaju u dva imenovanja jedinstvene carinske deklaracije Pri uvozu plovila brod ili brodica jahta i čamac unutarnje plovidbe koje služi razonodi športu ili rekreaciji potrebno je obračunali i poseban porez na carinsku vrijednost uvećanu za iznos carine sukladno Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile ostala motorna vozila plovila i zrakoplove Nar nov br 139 97 21 10 dalje Zakon Sukladno navedenom Zakonu obračunu posebnog poreza podliježe dakle samo plovilo ali ne i motor Međutim odredbom članka 6 stavka 6 Zakona propisano je da se na plovilo iz članka 3 stavka 1 točke 4 ovoga Zakona na koje je naknadno postavljen motor ugrađeni izvan brodski ili neugrađeni ili motor snage veće od prvotno prijavljenog i registriranog motora obračunati posebni porez na i razliku uvećane vrijednosti toga plovila Posebni porez na plovilo potrebno je obračunati prije registracije plovila kod nadležne carinarnice Bez plaćenog posebnog poreza nije moguća registracija Slijedom navedenog ukoliko se uvozi plovilo zajedno s ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja