Porez na dobitak u Vukovaru

Datum: 17.07.2008, Četvrtak
Autor: Š.G.

U Narodnim novinama br. 80. od 11.
srpnja 2008. objavljene je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
obnovi i razvoju grada Vukovara.*

*Prema odredbama izmijenjenog čl. 30. Zakona obveznici poreza na
do bitak koji djelatnost *poljoprivrede i ribarstva* obavljaju na
području Grada Vukovara umjesto dosadašnjeg desetogodišnjeg
oslobođenja od plaćanja poreza na dobitak oslobođeni su plaćanja
do ulaska Hrvatske u Europsku uniju.*

*Oslobođenje od plaćanja poreza na dobitak vrijedilo je praktički
do 2015. pod uvjetom da:*

o *zapošljava više od 5 zaposlenika na neodređeno vrijeme,**od
čega više od 50% boravi na području Grada Vukovara,
brdsko-planinskom području ili području posebne državne
skrbi najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.*
*Izmjenama Zakona taj rok oslobođenja skraćen je do ulaska
Hrvatske u Europsku uniju, a nakon toga porezni obveznik počinje
plaćati porez prema propisanim stopama koje tada budu na snazi.*

*Za porezne obveznike koji obavljaju *ostale djelatnosti* osim
poljoprivrede i ribarstva pod već navedenim uvjetima oslobođeni su
plaćanja poreza na dobitak do kraja 2010., a nakon toga u
razdoblju od 2011-2013. porez će se plaćati 25% od propisane (sada
bi to bilo 5%), a u razdoblju od 2014-2016. plaćaju porez 75% od
propisane stope (sada bi to bilo po stopi od 15%).*

*Od 2017. porezni obveznik počinje plaćati porez po propisanim
poreznim stopama kao i u ostalim dijelovima Hrvatske. Osim toga
nakon prijma Hrvatske u Europsku uniju prestaje se primjenjivati
čl. 22. Zakona koji je uređivao pitanje oslobođenja od plaćanja
carine na uvoz inicijalne opreme koja je uvjet optimalnog
obavljanja djelatnosti pravnih i fizičkih osoba registriranih u
Gradu Vukovaru.

Povratak na vijesti